Werkwijze

Onze werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten, gedragswetenschappers en IB'ers. Zij werken niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Onze lesstof is vergelijkbaar met die van het reguliere onderwijs. Wij geven wettelijk verplichte vakken. Daar waar nodig stemmen wij het lesaanbod af op de behoefte van de leerling. Taalverwerving in het Nederlands, spraakontwikkeling en communicatie nemen een centrale plaats in. Wij bieden Nederlands met Gebaren (NmG) aan in de groepen, met name in de onderbouw waar dit nodig is voor de leerlingen. NmG ondersteunt met gebaren de gesproken taal. Ook spelen en het aanleren van sociale vaardigheden vinden wij belangrijk. Wij zien spelen als een manier om te ontwikkelen en te leren. Het bevordert het leren en de taalontwikkeling en stimuleert het denken.

 

In elke groep wordt gebruik gemaakt van klassenapparatuur. Daarnaast kan voor de slechthorende leerling gebruik gemaakt worden van audiologische solo-apparatuur. De apparatuur versterkt de spraak van de leerkracht.

 

Bij twijfel aan het gehoor wordt de leerling verwezen naar het audiologisch centrum voor een gehoortest.  De audioloog is geregeld op school aanwezig voor de zorg van onze slechthorende leerlingen. Deze audiologische verrichtingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van het Audiologisch Centrum Breda & Tilburg. Logopedie maakt deel uit van ons onderwijsaanbod. De begeleiding bestaat uit:

 

  • onderzoek, observatie en diagnostiek,
  • mondelinge taallessen, klanklessen en workshops,
  • logopedie in de groep,
  • individuele behandelingen,
  • leerkrachtbegeleiding,
  • ouderbegeleiding (bijvoorbeeld door middel van de Hanencursus)

 

Wilt u meer weten over groepsindeling, leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief, leerlijnen, methodieken en methoden en logopedie? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.