Urentabel en methodieken

Urentabel en methodieken

Hieronder vindt u per vak een overzicht van de methodieken en methoden die wij gebruiken op school.

Urentabel

Nederlandse taal

Taalontwikkeling 

 • Methode “Veilig Leren Lezen” (Kim versie)
 • Methode “Staal”
 • Uitgangspunten van de RMM(=Reflecterende Moedertaal Methodiek) Basishouding Communicatie & VAT- principes = Volgen – Aanpassen – Toepassen

 

Lezen – Aanvankelijk lezen 

 • Methode “Veilig Leren Lezen” (Kim versie) en Lijn 3
 • Individueel lezen: bibliotheekboeken.
 • Methode Voortgezet lezen
 • Methode “Estafette”

 

Lezen – Begrijpend en studerend lezen

 • Methode “Nieuwsbegrip”. Cito-oefenboekjes
 • Methode “Staal”
 • Bibliotheekboeken

 

Schrijven 

 • Methode “Pennenstreken”
 • Spelling
 • Aanvankelijk Methode “Veilig Leren Lezen” (Kim versie)

 

Spellen 

 • Methode “Staal”
 • Voortgezet (spelling)
 • Staal Spelling

Rekenen en wiskunde

 • Bronnenboek “Spelend rekenen”
 • Methode “Getal & Ruimte Junior”, “Pluspunt”, “Semson”, deels ondersteund met onderdelen van “Met sprongen vooruit” en “Gynzy”.

Aardrijkskunde

 • Methode “Een wereld van verschil” (t/m jongste middenbouw)
 • Methode “Hier en daar”(van oudste middenbouw t/m oudste bovenbouw)
 • N.O.T.-serie “Landen van Europa” en andere School-tv programma’s
 • Meander

Geschiedenis / Staatsinrichting

Methode: “Wijzer door de Tijd”

Biologie

 • Methode “Wijzer door natuur en techniek” en “Wijzer” voor de vervolgaanvang
 • N.O.T.-serie “Nieuws uit de natuur”

Verkeer

 • Methode “Stap vooruit” en “Op voeten en fietsen”.
 • JeugdVerkeersKrant.

 

Groep 8 doet mee aan het landelijk schriftelijk verkeersexamen. Ter voorbereiding op dit examen wordt geoefend met het Jeugdverkeersexamen.

Expressie-activiteiten

Te onderscheiden zijn tekenen, textiele werkvormen, handenarbeid, muzische- en dramatische vorming. Methode “Uit de kunst”.

Tekenen

 • Methode “Uit de kunst”
 • Methode “Tekenvaardig”

Muziek

 • Methode “123Zing”
 • Liedbundels: “Kleuterwijs”, “Eigenwijs “ en “Klankkleur”

Bevordering sociale redzaamheid /zelfstandigheidstraining

Dit komt in al onze lessen terug. Daarnaast geven wij sociale vaardigheidstrainingen in de groepen waar dit nodig is.

 • Projecten GGD
 • Kanjertraining
 • Groepsgeluk

Engelse taal

Methode “Groove me”

Techniek en wetenschap

Deze leerlijn is nog in ontwikkeling.

Functie-/spelontwikkeling (Kleuters)

 • Kleuterplein