Ouders

Ouders

Om goed onderwijs te leveren, is het belangrijk dat er een goed contact is tussen de school en de ouders. Hiervoor organiseren we verschillende contactmomenten.

Nieuws en Socialschools

We gebruiken SocialSchools voor alle nieuws en voor alle communicatie met ouders. Elke medewerker heeft toegang tot SocialSchools en dus kan de medewerker de ouder bereiken en de ouder zo ook elke medewerker. Vanuit de groep en vanuit logopedie wordt regelmatig bericht, zodat u de ontwikkeling van uw kind goed kunt volgen; vooral bij de jongste groepen ligt de frequentie van berichtgeven hoog. Algemene informatie, nieuws en uitnodigingen worden ook via SocialSchools verspreid. Ouders kunnen er voor kiezen om berichten automatisch te laten vertalen naar hun voorkeurstaal.

Telefonisch contact

Als u vragen heeft aan een medewerker van school kunt u bellen naar school. De leerkracht kan u na schooltijd te woord staan; onder lestijd kan namelijk niet worden doorgeschakeld naar de klas, want dit zou de les verstoren. Uiteraard wordt voor dringende zaken een uitzondering gemaakt. De administratie kan uw boodschap altijd aannemen.

Meekijken in de klas

U bent altijd welkom om bij een inloopochtend een les van uw kind bij te wonen. Op de jaarkalender staan deze data voor u genoteerd. Voor het bezoeken van een logopedieles kunt u altijd contact opnemen met de betreffende logopedist.

Driehoekgesprekken

Drie keer per jaar nodigen wij u uit voor een driehoekgesprek. In de jaarkalender vindt u de dagen waarop deze gesprekken plaatsvinden. Samen met het kind wordt bekeken wat goed gaat, waar het kind trots op, waar komende tijd aan gewerkt wordt. Zeker bij de jongere leerlingen vindt het gesprek ook regelmatig (gedeeltelijk) zonder kind plaats. Het is belangrijk dat de ontwikkeling op alle gebieden goed wordt gevolgd en gedeeld.

 

Het is altijd mogelijk om tussentijds een gesprek aan te vragen met de leerkracht en/of logopedist.

Huisbezoek

In principe komt de leerkracht eventueel samen met de logopedist of onderwijsassistent bij u op huisbezoek. Tijdens zo’n huisbezoek draait het om uw kind. Uw kind kan aan de leerkracht laten zien hoe hij woont, hoe zijn slaapkamer eruit ziet en wie zijn broertjes of zusjes zijn. Ook krijgt u de gelegenheid vragen te stellen aan de leerkracht of dingen te bespreken. Wij leren uw kind graag goed kennen.

Avonden voor ouders

3 à 4 keer per schooljaar wordt een avond voor ouders georganiseerd. De data hiervan vindt u in de schoolkalender. Voorafgaand aan de avond wordt u middels SocialSchools tijdig geïnformeerd over het thema van de betreffende avond. Alle ouders zijn van harte welkom.

Oudervereniging

De oudervereniging zet zich in voor alle leerlingen van Auris Florant. De oudervereniging ondersteunt bij feesten en activiteiten georganiseerd door de school, zoals bij sportdagen, kerst, carnaval en Pasen. Heeft u vragen, neem gerust contact op met iemand van de oudervereniging via florant.oudervereniging@auris.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap binnen Auris is als volgt geregeld.

  • Er is één Medezeggenschapsraad (MR) voor alle scholen en ambulante diensten van Auris Onderwijs.
  • Er is een deelraad op regioniveau.
  • Er is op Florant een locatieraad die bestaat uit ouders, teamleden en teamleiders van zowel de school als van de ambulante dienstverlening. Iedereen is welkom bij de bijeenkomst van de locatieraad. Een aantal keer per jaar worden onderwijszaken, nieuws, ideeën, eventuele nieuwe ontwikkelingen en ervaringen gedeeld en ouders zijn hierin meteen klankbord voor de school.
Meer informatie