Logopedie

Logopedie

De logopedist begeleidt leerlingen op het gebied van spraak, taal en communicatie. Alle leerlingen op Auris Florant volgen logopedie, individueel of klassikaal. De logopedist is regelmatig aanwezig in de klas en begeleidt de leerlingen ook individueel, in tweetallen of in kleine groepen.

We gebruiken veel beeldmateriaal in de klas, zoals tekeningen, afbeeldingen en foto’s. Onze methodes zijn voor onze leerlingen digitaal zichtbaar via het Digibord.

Begeleiding van leerlingen met problemen in de sensorische informatieverwerking

Onze zintuigen geven ons informatie over ons eigen lichaam en de omgeving. Zo zetten we onze ogen in om te zien en zetten we ons gehoor in om geluiden op te vangen. De hersenen verwerken deze informatie en zetten het om in reacties. Soms hebben de hersenen problemen de informatie te verwerken. Dat kan gevolgen hebben voor het leren, het gedrag en de taalontwikkeling. De logopedisten binnen Auris Florant hebben de juiste kennis om leerlingen met deze problemen te begeleiden.

Handige links

Begeleiding van slechthorende kinderen

Leerlingen die slechthorend zijn krijgen extra aandacht bij hoortraining, hoorapparatuur en spraak. De logopedist geeft ook begeleiding aan leerkrachten, onderwijsassistenten en hun ouders. Ook overlegt de logopedist met het Audiologisch Centrum (AC).