• Medewerkers

Medewerkers

Bij ons onderwijs zijn veel medewerkers in verschillende functies betrokken. Wilt u contact opnemen met één van onze medewerkers? Dit kan telefonisch via nummer 088-8941000. Tussen 11.00 en 13.00 uur staat het antwoordapparaat ingesteld. Wilt u weten wie onze medewerkers zijn? Het management staat op deze website weergegeven. Voor de overige teamleden verwijzen wij u door naar onze oudercommunicatieapp Social Schools.

Aanwezige functies op onze school

 • Leerkracht
 • Vakleerkracht gym
 • Vakleerkracht muziek
 • Onderwijsassistent
 • Logopedist
 • Leerlingbegeleider
 • Jeugdarts
 • Audioloog
 • Gedragswetenschapper
 • Psychologisch assistent
 • Krachttrainer
 • Speltherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Secretaresse
 • Conciërge
 • Teamleider en regiodirecteur
 • Kwaliteitsregisseur
 • Specialist dans
 • Docent NmG
 • Behandelcoördinator STAP-groep
 • Pedagogisch medewerker STAP-groep

Intensieve Groepsbehandeling TOS (IGT)

Wanneer voor een kind andere aanvullende zorg nodig is, zoeken we samen met ouders naar geschikte zorg, zoals naschoolse behandeling, STER-training en speltherapie van Kentalis.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op