Groepsindeling

Groepsindeling

Wij hebben 14 groepen van leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Elk jaar stellen wij opnieuw de groepen samen. Hierbij houden we rekening met de volgende punten.

  • Algehele ontwikkeling van de leerlingen en hun leeftijd.
  • Communicatieve vaardigheden van de leerlingen.
  • De ontwikkeling van het spreken en de taal.
  • De vorderingen die door de leerlingen zijn gemaakt in verschillende vakken.
  • De ontwikkelde sociale vaardigheden.
  • Verwachtingen ten aanzien van verdere ontplooiing.

Voor de groepsgrootte proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de beperkingen en hulpvragen van de leerlingen.