Samenwerking

Samenwerking

Binnen Auris Florant werken we ook samen met andere organisaties. Hieronder staat een overzicht.

Extra zorg voor kinderen met specifieke hulpvragen

Kentalis heeft een nauw samenwerkingsverband met Auris Florant. Het behandelcentrum biedt onderzoek, behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met auditieve en/of communicatieve beperkingen (met eventueel bijkomende problemen) en aan de ouders van deze kinderen. De belangrijkste informatie over Kentalis en de behandelingen is voor u op een rijtje gezet.

Samenwerking

Zowel leerlingen uit het speciaal onderwijs als leerlingen uit het reguliere onderwijs, kunnen gebruik maken van het aanbod van Kentalis. Kentalis overlegt regelmatig met de school van uw kind. Ook werken zij samen met het diagnostisch centrum van Kentalis of ziekenhuis dat uw kind begeleidt.

Behandeling algemeen

Een team van betrokken behandelaars en behandelcoördinator komt regelmatig bij elkaar om de behandeling en begeleiding te bespreken. Tijdens een persoonlijk planbespreking wordt de voortgang van de behandeling geëvalueerd. De doelstelling van de behandeling uit het persoonlijk plan vormt hierbij het uitgangspunt. De ouders worden in adviesgesprekken van de voortgang op de hoogte gehouden. Er kunnen alleen multi-disciplinaire behandelingen of begeleidingen worden gegeven.

Naast individuele behandelingen en trainingen biedt Kentalis tevens systeembehandeling. Dat wil zeggen behandeling voor het hele gezin.

Individuele Therapieën en Trainingen

  • Speltherapie
  • Faalangstreductietraining
  • Sociale Vaardigheidstraining (SOVA)
  • AJONGH-training (Als Je Oren Niet Goed Horen)

De kinderen nemen indien mogelijk onder schooltijd éénmaal per week deel aan een training of therapie. Dit vindt plaats op school.