Auris Florant Aurislogo

Samenwerking met Koninklijke Kentalis

Extra zorg voor kinderen met specifieke hulpvragen
Kentalis heeft een nauw samenwerkingsverband met Auris Florant. Het behandelcentrum biedt onderzoek, behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met auditieve en/of communicatieve beperkingen (met eventueel bijkomende problemen) en aan de ouders van deze kinderen. De belangrijkste informatie over Kentalis en de behandelingen is voor u op een rijtje gezet.

Samenwerking
Zowel leerlingen uit het speciaal onderwijs als leerlingen uit het reguliere onderwijs, kunnen gebruik maken van het aanbod van Kentalis. Kentalis overlegt regelmatig met de school van uw kind. Ook werken zij samen met het diagnostisch centrum van Kentalis of ziekenhuis dat uw kind begeleidt.

Behandeling algemeen
Een team van betrokken behandelaars en behandelcoördinator komt regelmatig bij elkaar om de behandeling en begeleiding te bespreken. Tijdens een persoonlijk planbespreking wordt de voortgang van de behandeling geëvalueerd. De doelstelling van de behandeling uit het persoonlijk plan vormt hierbij het uitgangspunt. De ouders worden in adviesgesprekken van de voortgang op de hoogte gehouden. Er kunnen alleen multi-disciplinaire behandelingen of begeleidingen worden gegeven.

Naast individuele behandelingen en trainingen biedt Kentalis tevens systeembehandeling. Dat wil zeggen behandeling voor het hele gezin.

Individuele Therapieën en Trainingen 

 • Speltherapie
 • Faalangstreductietraining
 • Sociale Vaardigheidstraining (SOVA)
 • AJONGH-training (Als Je Oren Niet Goed Horen)

De kinderen nemen indien mogelijk onder schooltijd éénmaal per week deel aan een training of therapie. Dit vindt plaats op school.

Hier vindt u verder de zorgfolders van Kentalis.

 • Veilig
 • Veilig

  Leerlingen voelen zich geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd. Dit zijn voorwaarden voor een veilig klimaat. Een omgeving waarin de leerling zich prettig en daarmee veilig voelt. 

 • Samen
 • Samen

  De school hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders. Het vergroot de kansen voor de leerlingen en ouders staan dichter bij het leerproces. De ouders kunnen aansluiten op wat de leerkracht in de klas doet en kunnen thuis een verlengstuk zijn voor het leren. Regelmatig overleg tussen school en ouders is van groot belang. De afstand tussen school en thuis, die soms letterlijk groot is, mag het juiste contact niet in de weg staan. Met de expertise die binnen het team aanwezig is geven we samen vorm aan het onderwijs voor onze leerlingen.

 • Balans
 • Balans

  Het leeraanbod op school is evenwichtig, past bij de uitdagingen die de leerling nodig heeft om te presteren. De leerdoelen zijn duidelijk en de weg naar het einddoel is zonder omwegen. De leerling wordt uitgedaagd om al zijn mogelijkheden te benutten.

 • Leren
 • Leren

  “Met plezier samen leren in veiligheid en balans”, een missie die de vijf kernwaarden bezit. Op Florant krijgen de leerlingen de kans op te bloeien en zich te ontwikkelen. Ze krijgen de juiste leerstof aangeboden die past bij de mogelijkheden van de leerling. Het opdoen van ervaringen waar de juiste taal aan gekoppeld wordt, staat vanaf de jongste groepen centraal in ons onderwijs. 

 • Plezier
 • Plezier

  Op Auris Florant gaan de leerlingen met plezier naar school. De leerling ervaart dat leren plezierig is en mogelijkheden creëert voor de toekomst. Met plezier pakt de leerling de taken aan. Naast serieuze zaken is er ook voldoende ruimte voor plezier. Enthousiaste leerkrachten vol energie dragen bij aan het plezier op school.