Auris Florant Aurislogo

Bereikbaarheid tijdens zomervakantie

Bereikbaarheid bij calamiteiten tijdens de zomervakantie: 

Personeelsleden en ouders van leerlingen kunnen, bij calamiteiten, contact opnemen met de teamleider per e-mail. Deze e-mail wordt dagelijks gelezen. Vervolgens zal er contact met u worden opgenomen. U kunt contact opnemen met Elles Kuppens (teamleider) :  e.kuppens@auris.nl.

Vanaf donderdag 20 augustus is de school weer geopend voor personeel en dus ook telefonisch bereikbaar.

Vanaf maandag 24 augustus is de school weer geopend voor de leerlingen. 

Onze school

Auris Florant is een school voor leerlingen van 3 tot 13 jaar. Wij verzorgen onderwijs aan leerlingen die moeite hebben met taal. Problemen met bijvoorbeeld spreken, woorden onthouden en duidelijk maken wat hij of zij bedoelt. Ook verzorgen wij onderwijs aan slechthorende leerlingen. Leerlingen met een onderwijsarrangement van Auris zijn welkom op onze school. Ook hun ouders zijn welkom.

Lees meer over Auris Florant

Geplaatst: 26 mei 2020

Heropening Florant

Maandag 11 mei heropenden we op Florant de deuren voor onze leerlingen. We zijn blij dat we onze leerlingen na een lange periode weer live mogen zien.
Lees meer »

Geplaatst: 26 mei 2020

Carnaval op Florant!

De Carnavalswerkgroep en Oudervereniging hebben ontzettend hard gewerkt om de leerlingen een geweldig Carnavalsfeest te bezorgen op Florant.
Lees meer »

 • Veilig
 • Veilig

  Leerlingen voelen zich geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd. Dit zijn voorwaarden voor een veilig klimaat. Een omgeving waarin de leerling zich prettig en daarmee veilig voelt. 

 • Samen
 • Samen

  De school hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders. Het vergroot de kansen voor de leerlingen en ouders staan dichter bij het leerproces. De ouders kunnen aansluiten op wat de leerkracht in de klas doet en kunnen thuis een verlengstuk zijn voor het leren. Regelmatig overleg tussen school en ouders is van groot belang. De afstand tussen school en thuis, die soms letterlijk groot is, mag het juiste contact niet in de weg staan. Met de expertise die binnen het team aanwezig is geven we samen vorm aan het onderwijs voor onze leerlingen.

 • Balans
 • Balans

  Het leeraanbod op school is evenwichtig, past bij de uitdagingen die de leerling nodig heeft om te presteren. De leerdoelen zijn duidelijk en de weg naar het einddoel is zonder omwegen. De leerling wordt uitgedaagd om al zijn mogelijkheden te benutten.

 • Leren
 • Leren

  “Met plezier samen leren in veiligheid en balans”, een missie die de vijf kernwaarden bezit. Op Florant krijgen de leerlingen de kans op te bloeien en zich te ontwikkelen. Ze krijgen de juiste leerstof aangeboden die past bij de mogelijkheden van de leerling. Het opdoen van ervaringen waar de juiste taal aan gekoppeld wordt, staat vanaf de jongste groepen centraal in ons onderwijs. 

 • Plezier
 • Plezier

  Op Auris Florant gaan de leerlingen met plezier naar school. De leerling ervaart dat leren plezierig is en mogelijkheden creëert voor de toekomst. Met plezier pakt de leerling de taken aan. Naast serieuze zaken is er ook voldoende ruimte voor plezier. Enthousiaste leerkrachten vol energie dragen bij aan het plezier op school.