Auris Florant Aurislogo

Contact


Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Onze medewerkers

Bij ons onderwijs zijn veel medewerkers in verschillende functies betrokken. Wilt u contact opnemen met één van onze medewerkers? Dit kan telefonisch via nummer (013) 4639008. Wilt u weten wie onze medewerkers zijn? Het management staat op deze website weergegeven. Voor de overige teamleden verwijzen wij u door naar ons oudercommunicatieapp Social Schools. 

Aanwezige functies op onze school

 • Leerkracht
 • Vakleerkracht gym
 • Vakleerkracht muziek
 • Onderwijsassistent
 • Logopedist
 • Ambulant dienstverlener
 • Leraarondersteuner
 • Jeugdarts
 • Audioloog
 • Orthopedagoog/Psycholoog
 • Psychologisch assistent
 • Krachttrainer
 • Speltherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Secretaresse
 • Conciërge
 • Management

Intensieve Groepsbehandeling TOS (IGT)

Intensieve Groepsbehandeling TOS is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd die vastlopen op sociaal-emotioneel gebied door problemen met horen of met spraak en taal. Ook kinderen met TOS die daarnaast een vorm van autisme, ADHD of andere bijkomende problematiek hebben (het uiten van gevoelens, omgaan met anderen) zijn welkom. Uw kind komt drie keer per week naar de groep, na schooltijd. Na het avondeten is uw kind weer thuis. De behandeling duurt over het algemeen een jaar. Het team bestaat uit pedagogisch behandelaars, een logopedist, een behandelcoördinator en een systeemconsulent.

 • Veilig
 • Veilig

  Leerlingen voelen zich geaccepteerd, gewaardeerd en gerespecteerd. Dit zijn voorwaarden voor een veilig klimaat. Een omgeving waarin de leerling zich prettig en daarmee veilig voelt. 

 • Samen
 • Samen

  De school hecht veel waarde aan een nauwe samenwerking met de ouders. Het vergroot de kansen voor de leerlingen en ouders staan dichter bij het leerproces. De ouders kunnen aansluiten op wat de leerkracht in de klas doet en kunnen thuis een verlengstuk zijn voor het leren. Regelmatig overleg tussen school en ouders is van groot belang. De afstand tussen school en thuis, die soms letterlijk groot is, mag het juiste contact niet in de weg staan. Met de expertise die binnen het team aanwezig is geven we samen vorm aan het onderwijs voor onze leerlingen.

 • Balans
 • Balans

  Het leeraanbod op school is evenwichtig, past bij de uitdagingen die de leerling nodig heeft om te presteren. De leerdoelen zijn duidelijk en de weg naar het einddoel is zonder omwegen. De leerling wordt uitgedaagd om al zijn mogelijkheden te benutten.

 • Leren
 • Leren

  “Met plezier samen leren in veiligheid en balans”, een missie die de vijf kernwaarden bezit. Op Florant krijgen de leerlingen de kans op te bloeien en zich te ontwikkelen. Ze krijgen de juiste leerstof aangeboden die past bij de mogelijkheden van de leerling. Het opdoen van ervaringen waar de juiste taal aan gekoppeld wordt, staat vanaf de jongste groepen centraal in ons onderwijs. 

 • Plezier
 • Plezier

  Op Auris Florant gaan de leerlingen met plezier naar school. De leerling ervaart dat leren plezierig is en mogelijkheden creëert voor de toekomst. Met plezier pakt de leerling de taken aan. Naast serieuze zaken is er ook voldoende ruimte voor plezier. Enthousiaste leerkrachten vol energie dragen bij aan het plezier op school.